LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p


Banner DNR en IGZ Vitaliteit Centra test2

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Opwinding in de medische wereld: voor het eerst in jaren lijkt een geneesmiddel op komst dat de ziekte van Alzheimer zou kunnen voorkomen. Alzheimer is wereldwijd de meest voorkomende vorm van dementie.

De nog volop in ontwikkeling zijnde behandeling richt zich tegen de zogenoemde plaques en tangles. Dat zijn eiwitten, die neerslaan in de hersenen: ze nestelen zich tussen de hersencellen of kruipen ín de wand van de hersenbloedvaten. Daarmee vormen ze een ondoordringbaar laagje dat de onderlinge communicatie tussen zenuwcellen belemmert. En dát tast het denken en het geheugen aan.

20160901 Hoopvol nieuws over Alzheimer-2

De experimenten vinden onder meer plaats aan de Universiteit van ZĂĽrich (Zwitserland) en worden aangestuurd door het biotechbedrijf Biogen.

Betrokken onderzoekers verklaarden ,,verbaasd en verheugd” te zijn toen zij een afname van die kwalijke eiwitten zagen. Dit, nadat patiënten waren behandeld met de hoogste dosis van het antilichaam (ook een eiwit) ’aducanumab’. Hoe de patiënten-tests ook zullen uitpakken, want het onderzoek is nog lang niet klaar: in elk geval is hiermee aangetoond dat de kleverige plaques in de hersenen te beïnvloeden zijn.

Het uiteindelijke doel van de proefnemingen is: de verstorende eiwitten in de kern aanpakken, waardoor ook de mentale achteruitgang van patiënten kan worden vertraagd of zelfs gestopt.

20160901 Hoopvol nieuws over Alzheimer-3

’Alzheimer’ maakt steeds meer slachtoffers in Nederland. Elk jaar groeit het huidige aantal van nu ruim 235.000 patiënten met zeker vijf- tot zevenduizend, om uiteindelijk meer dan verdubbeld te zijn tegen het jaar 2050.

Overigens komen de genoemde eiwit-afwijkingen ook voor bij sommige mensen zonder dementie. Het is dan ook niet gezegd dat deze neergeslagen plaques en tangles Alzheimer veroorzaken. Maar ze vormen wel een risicofactor, naast onder andere een hoge bloeddruk (hypertensie) en een hoog cholesterolgehalte.

Dementie is een syndroom en een verzamelnaam voor ruim 50 ziekten, waarbij in alle gevallen de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De voortgang van het syndroom is niet te stoppen en leidt uiteindelijk tot de dood. Naast geheugenstoornissen treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in de persoonlijkheid, de stemming en het gedrag. De zorg voor mensen met dementie kost de Nederlandse samenleving thans jaarlijks 3,5 miljard euro.

Bron: telegraaf.nl/ René Steenhorst

OMC Vitaliteit Centra on Facebook