LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p

Header OMC Vitaliteit Centra nieuw 004

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Wanneer u de basisopleiding tot Vitaliteit Expert met goed gevolg heeft afgerond, kunt u zich verder specialiseren. Vanaf 2017 biedt de Vitaliteit Groep deze vervolgopleiding aan.

Regiomanager

Een Regiomanager beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat andere Vitaliteit Experts kunnen worden aangestuurd. De opleiding tot Regiomanager is bedoeld om een (OMC) Vitaliteit Centra te kunnen leiden en sturen. Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor ondernemende professionals in de Integrale Gezondheidszorg. Lees meer …

Vitaliteit Groep Praktische Informatie - Opleiding Vitaliteit Expert - def - groen VFlijn

OMC Vitaliteit Centra on Facebook