LOGO-Vitaliteit-Factor-V7- 140p

Header OMC Vitaliteit Centra nieuw 004

LOGO-Vitaliteit-Expert-V7 - 125p         

Licentie Vitaliteitfactor

Nadat u de opleiding heeft afgerond en geaccrediteerd Vitaliteit Expert bent, wilt u aan de slag met de Vitaliteitfactor. Dat kan met de licentie Vitaliteitfactor. Gekozen is voor een licentie om het gedachtegoed en verworven kennis te beschermen en de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Middels een licentieovereenkomst krijgt u toegang tot de huidige en toekomstige digitale vragenlijsten van de Vitaliteitfactor (zie hieronder) en de daaruit voortvloeiende resultaten in een (grotendeels) automatisch gegenereerde rapportage.
  •  Vitaliteitfactor 18 – 65             (vanaf januari 2016)
  •  Vitaliteitfactor Junior 8 – 12    (vanaf september 2016)
  •  Vitaliteitfactor Junior 13 – 18  (vanaf september 2016)
  •  Vitaliteitfactor Senior 65+       (vanaf najaar 2016)
  •  Vitaliteitfactor Junior 4 – 8      (2017)
  •  Vitaliteitfactor Infant 0 – 4      (2017)
Voor specifieke doelgroepen worden speciale edities van de Vitaliteitfactor ontwikkeld.

Schema-Vitaliteitfactor-V1

e-Health

Binnen de licentie valt tevens het gebruik van een in ontwikkeling zijnde app  (e-Health), waarmee de vitaliteit van cliënten kan worden gemonitord en contact tussen u en uw cliënten kan worden onderhouden. Licentiehouders, mogen van al deze (waardevolle) diensten gebruik maken.

De licentie is voor het actief gebruik van de Vitaliteitfactor. Het is geen licentie tot samenwerking. Professionals die de opleiding Vitaliteit Expert niet hebben gevolgd, kunnen ook met Vitaliteit Experts samenwerken. Vitaliteit Groep Nederland kan daarin faciliteren.

OMC Vitaliteit Centra on Facebook